Akif

Akif – Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen