Alim

Alim – Bilim adamı, bilgin ilim bilen, ilimle uğraşan kimse