Alp

Alp – Yiğit, soylu, kahraman Türkçe adlarda bazen başa ya da sona da konulan ek