Altuğ

Altuğ – Al+Tuğ Kırmızı + Tuğ değerli taşlarla süslü tuğ