Atabey

Atabey – Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan