Atılay

Atılay / Atalay – Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse