Aydın

Aydın – Beyni çağdaş düşüncelerle aydıınlanmış, bilgili kişi