Azim

Azim – Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, Azmeden, Azimli