Bahtiyar

Bahtiyar – Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan