Bermal

Bermal – Birşeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çıkaran, becerikli