Bozkurt

Bozkurt – Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt