Kategori: A

Atlıhan – At + Han kelimelerinden, İyi ata binen yiğit Han

-ERKEK İSİMLERİ A

Ateş – Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması

-ERKEK İSİMLERİ A

Aras – Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı

-ERKEK İSİMLERİ A

Atahan – Han soyundan gelen, soylu yiğit

-ERKEK İSİMLERİ A

Aykut – Kutlu ay, armağan, ödül

-ERKEK İSİMLERİ A

Aytekin – Tek ay, uğur getiren ay

-ERKEK İSİMLERİ A

Aybala – Ay gibi çocuk

-ERKEK İSİMLERİ A

Ammar – İnşa eden

-ERKEK İSİMLERİ A