Kategori: B

Berkay – Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan. Ay ışığı, Güçlü ay

-ERKEK İSİMLERİ B

Berhan – Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan)

-ERKEK İSİMLERİ B

Berke – Değnek, sopa, kamçı

-ERKEK İSİMLERİ B

Bermal – Birşeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çıkaran, becerikli

-ERKEK İSİMLERİ B

Berk – Sağlam güçlü, dayanıklı

-ERKEK İSİMLERİ B

Başar – Başarılı ol anlamında

-ERKEK İSİMLERİ B

Baran – Yağmur

-ERKEK İSİMLERİ B

Birsin – Teksin anlamında

-ERKEK İSİMLERİ B

Beyhan – İçindekini açıkça söyleyen, sır saklamayan,hanların beyi

-ERKEK İSİMLERİ B