Kategori: C-Ç

Çiçek – Bitkilerin üreme organlarını taşıyan renkli bölümü

-KIZ İSİMLERİ C-Ç

Çiğdem – Zambakgillerden bir tür kır bitkisi

-KIZ İSİMLERİ C-Ç

Çolpan – Gözleri uzağı iyi gören, ileri görüşlü

-KIZ İSİMLERİ C-Ç

Çiler – Güzel öten, güzel ötüşlü

-KIZ İSİMLERİ C-Ç

Çisem – Çiseleyen yağmur

-KIZ İSİMLERİ C-Ç

Cabbar – Güç ve kuvvet sahibi kimse

-ERKEK İSİMLERİ C-Ç

Cafer – Çay,dere,küçük akarsu

-ERKEK İSİMLERİ C-Ç

Cahit – Çalışan çaba gösteren / İnatçı,ayak direyen

-ERKEK İSİMLERİ C-Ç

Can

Can – İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan

-ERKEK İSİMLERİ C-Ç

Celal – Büyüklük ululuk, hışım

-ERKEK İSİMLERİ C-Ç