Kategori: G

Güneş – Gezegen sistemimizin enerji kaynağı

-ERKEK İSİMLERİ G

Güngör – İyi günler yaşa anlamında

-ERKEK İSİMLERİ G

Günhan – Oğuz’un altı oğlundan Güneşi simgeleyenin adı

-ERKEK İSİMLERİ G

Güray – Bereketli, bolluk içinde olan ay

-ERKEK İSİMLERİ G

Gürel – Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan

-ERKEK İSİMLERİ G

Gürcan – Herkesi seven, özveride bulunan

-ERKEK İSİMLERİ G

Gürsel – Gürlükle ilgili, gür olan

-ERKEK İSİMLERİ G

Güven – İtimat, emniyet

-ERKEK İSİMLERİ G

Gürbüz – Gelişmiş, iri yapılı, sağlam

-ERKEK İSİMLERİ G

Güral – Çok al, bol al

-ERKEK İSİMLERİ G