Kategori: I-İ

İslam – Hz. Muhammed’in kurduğu son din/ Teslimiyet

-ERKEK İSİMLERİ I-İ

İsmail – İbrahim peygamberin Tanrı’ya kurban adadığı oğlunun adı

-ERKEK İSİMLERİ I-İ

İsmet – Haramdan ve günahtan çekinen

-ERKEK İSİMLERİ I-İ

İsrafil – Dört büyük melekten biri

-ERKEK İSİMLERİ I-İ

İstemi/han – Göktürklerin ünlü hakanı

-ERKEK İSİMLERİ I-İ

İzzet – Değer, kıymet, ululuk, yücelik (İzzetttin)

-ERKEK İSİMLERİ I-İ