Kategori: N

Nusret (d) – Tanrı yardımı

-ERKEK İSİMLERİ N

Nüzhet – Zevk, keyif, istek, tad

-ERKEK İSİMLERİ N