Kategori: N

Necla – Çocuk, evlat, oğul, kuşak, sülale,nesil

-KIZ İSİMLERİ N

Necmiye – Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait

-KIZ İSİMLERİ N

Neşe – Sevinç, gönül ferahlığı

-KIZ İSİMLERİ N

Nehir – Irmak, büyük akarsu

-KIZ İSİMLERİ N

Nergis – Çiçekleri ayrı ayrı ya da bir kök üzerinde sarı ve beyaz renkte bir bitki

-KIZ İSİMLERİ N

Neriman – Pehlivan, yiğit

-KIZ İSİMLERİ N

Nermin – Yumuşak

-KIZ İSİMLERİ N

Neslihan – Han soyundan gelen

-KIZ İSİMLERİ N

Neslişah – Şah soyundan gelen

-KIZ İSİMLERİ N

Nesrin – Bir tür yaban gülü

-KIZ İSİMLERİ N