Edip

Edip – Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi