Emirhan

Emirhan – Emir veren hükümdar, hanın emri