Gani

Gani – Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen