İbrahim

İbrahim – İbranice’de hakların babası anlamında