İhsan

İhsan – Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek