İmdat

İmdat – Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek