İsmail

İsmail – İbrahim peygamberin Tanrı’ya kurban adadığı oğlunun adı