İzzet

İzzet – Değer, kıymet, ululuk, yücelik (İzzetttin)