Mürşit

Mürşit (d) – İrşad eden, doğru yolu gösteren