Musa

Musa – Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı