Özge

Özge – 1. Başka, yabancı,  2. iyi güzel,  3. Şakacı,  4. Yürekli, gözü pek