Vicdan

Vicdan – Kişiyi davranışları hakkında yargıya iten güç