Yeter

Yeter – Kafi, tamam, gereksinimi karşılayacak nitelikte olan