Zekiye

Zekiye – Aklı, zekası olan, çabuk kavrayan