Zülfikar

Zülfikar – Hz. Alinin ünlü Çatal ağızlı kılıcı (Zülfükar)