Berat

Berat – İzinli, müsaadeli olmak / Diploma /Affedilmek