Kayra

Kayra: Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan.


Bir cevap yazın 2

Your email address will not be published. Required fields are marked *


barış

barış

kayra, anlam olarak iyilik , lutuf gibi feminen bir mana taşıdığından kız çucuklarınada konmaktadır, onun için erkek çocuklarda ikinci isim olarak kullanılması daha uygundur.

Murat Ç.

Murat Ç.

Yukarıda yazan anlam Etimolojide ki Kayra sözcüğünün karşılığıdır, Fakat KAYRA daha derin ve daha yüce bir anlam barındırmaktadır.
Kayra kelimesi dilimize Türk Mitolojisinden geçmiştir. Kayra Han olarak bilinen Tanrının ismidir ve inanışa göre Tanrıların en büyüğü ve en önde gelenidir. Her şeyin yaratıcısıdır. Altayların yaratılış efsanesinde dünyanın yaratıcısı olarak gösterilir. Ülgen, Mergen ve Kızagan adlı üç oğlu vardır.
Tabi ki böyle bir tanrının cinsiyeti yoktur. Fakat dişil bir his uyandırmaktadır.