Şefika

Şefika – Şefkatli, acıması, esirgemesi bol olan