Sude

Sude – Sürmüş, sürülmüş. 2. Ezilmiş, dövülmüş.